/** * Template Name: oprogramowanie * * @package zerif-lite */

mMedica

Jako Autoryzowany Srebrny Partner specjalizujemy się we wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji mMedica firmy Asseco Poland SA. Proponowane rozwiązanie doskonale sprawdza sie zarówno w pojedynczych gabinetach lekarskich, przychodniach, ale również znajduje swoje zastosowanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czy niedużych szpitalach. Przyjęty sposób licencjonowania umożliwia Klientom dostęp do regularnie aktualizowanego względem obowiązujących przepisów oprogramowania. Elastyczność licencji umożliwia skorzystanie z zakresu dostosowanego do stopnia informatyzacji podmiotu oraz jego płynny rozwój.
Największymi atutami aplikacji są:

 1. Funkcjonalność:
 2. - nowoczesny Teminarz aplikacji współpracujący z eRejestracją umożliwiającą dostęp on-line pacjenta;
  - ergonomiczny Gabinet z możliwością wykorzystania elementów najczęściej wymaganych w danej specjalności lekarskiej;
  - możliwość ewidencjonowania, raportowania świadczeń komercyjnych w połączeniu z urządzeniami fiskalnymi;
  - możliwość ewidencjonowania dokumentacji w zakresie hospitalizacji jednego dnia, planowanej oraz długoterminowej;
  - dedykowany dla stomatologii diagram zębowy;
  - mechanizmy informowania pacjenta SMS, e-mail;
  - możliwość integracji elektronicznych zleceń oraz wyników z laboratoriami oraz pracowniami diagnostycznymi;
  - możliwość integracji z urządzeniami diagnostycznymi;
  - baza leków Pharmindex;
  - możliwość integracji urządzeń skanujących z oprogramowaniem;
  - mechanizmy dostosowania elementów raportowania, sprawozdawczości do własnych potrzeb;
  - przyjazny mechanizm EDM umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w powiązaniu z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Nowoczesny, przyjazny interfejs
 4. Stabilność i bezpieczeństwo pracy
 5. Bezpłatny silnik bazy danych

ERU-MEDAplikacja ERU-MED do ewidencji i opisu badań EKG, RTG, USGERU-MED to aplikacja stworzona na bazie kilkuletniej współpracy pracowników firmy it4med z gabinetami oraz pracowniami diagnostyki badań EKG, RTG, USG. Dzięki połączeniu zgromadzonych doświadczeń, dokładnemu rozeznaniu potrzeb Klienta ora zaangażowaniu nowych pomysłów i rozwiązań został wypracowany program umożliwiający pełną ewidencję badań wraz z ich opisami, raportowaniem oraz wydrukami. Zastosowane rozwiązania umożliwiają w sposób maksymalnie ergonomiczny przejść użytkownikowi przez wszystkie etapy rejestracji. Zespół pracowników tworzących aplikację szczególny nacisk położył na bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu.Aplikacja oparta została na serwerze bazodanowym Postgres z jednoczesnym dostępem do bazy z wielu stanowisk. Działa w środowisku Microsoft Windows XP lub nowszym, na sprzęcie spełniającym wymagania systemu operacyjnego. Do wykorzystania pełnej funkcjonalności programu niezbędne są zewnętrzne drukarki. Do wydruku opisów, raportów, cenników badań może posłużyć dowolna drukarka zainstalowana w danym systemie operacyjnym.W celu wydruku etykiet do oznaczenia kopert i zdjęć RTG niezbędny jest zakup urządzenia wskazanego przez producenta aplikacji.

Największymi atutami aplikacji są:

1. Funkcjonalność:
Opis i zakres funkcjonalności poszczególnych opcji aplikacji:

Obsługa kartoteki pacjentów:
- gromadzenie niezbędnych danych pacjenta (imiona, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, miasto, kod pocztowy, nr domu, nr mieszkania, telefon, uwagi) przy użyciu prostego formularza;
- walidacja podstawowych danych – numer pesel pacjenta (długość, suma kontrolna, płeć, data urodzenia), kod pocztowy (długość);
- ujednolicenie sposobu zapisywania danych do bazy – wielkość liter;
- dostęp do wszystkich potrzebnych danych ewidencyjnych z poziomu kartoteki pacjentów – podgląd i edycja danych ewidencyjnych pacjenta, historia badań, modyfikacja badań, ponowny wydruk opisu badań, zestawienie historii badań;
- szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów: wyszukiwanie proste – po nazwisku, numerze pesel pacjenta lub ich części oraz wyszukiwanie zaawansowane - z wykorzystanie filtrów - po wszystkich kryteriach gromadzonych danych pacjenta;
- możliwość w momencie wdrożenia aplikacji jednorazowego zaczytania danych z systemu mMedica oraz przeniesienia danych z innych aplikacji służących do ewidencji danych dostarczanych przez firmę it4med;
- scalanie danych pacjentów – pacjenta z peselem ‘00000000000’ oraz peselem właściwym;
- możliwość nadania pacjentowi atrybutu „archiwalny”;

Obsługa kartoteki badań:
- szybki, skuteczny mechanizm wyszukiwania zarejestrowanych badań - po najważniejszych kryteriach gromadzonych danych;
- dostęp do zarejestrowanych, nieopisanych badań;
- możliwość rejestracji, modyfikacji i wydruku opisu badania;
- rejestrowanie wszystkich wersji modyfikacji opisu badania do bazy;

Rejestracja badań:
- przyjazny widok z licznymi powiązaniami danych umożliwiającymi ograniczenie zakresu wybieranych danych do niezbędnego zakresu;
- możliwość szybkiego wyboru pacjenta lub odwołania do Kartoteki pacjentów;
- możliwość szybkiego wyboru placówki, lekarza, poradni zlecającej lub odwołania do opcji umożliwiającej dodawanie
i edycję Zlecających;
- wybór trybu rejestracji badania według statusu płatności;
- wybór typu rejestrowanego badania z dostosowanym widokiem do specyfiki badania – podział na EKG, RTG, USG;
- liczne powiązania elementów aparatury medycznej z typem i rodzajem badań;
- automatyczny zapis osoby rejestrującej badanie;
- przejście do okna opisu badania lub nowej rejestracji, w zależności od trybu pracy aplikacji;
- mechanizmy umożliwiające kopiowanie wypełnionych pól z wcześniej rejestrowanego badania;

Opis badań:
- przegląd zarejestrowanych, oczekujących na opis badań z możliwością wyszukiwania według najważniejszych kryteriów;
- możliwość wywołania opcji rejestracji badania;
- automatyczne wywołanie szablonu opisu dedykowanego dla danego rodzaju badania;
- możliwość wypełnienia brakujących pól wartościami domyślnymi;
- możliwość zamieszczenia uwag dotyczących badania;
- walidacja wprowadzanych danych na nieuzupełnione pola;
- automatyczna rejestracja osoby wykonującej opis;
- wydruk i zapis do pliku PDF wykonanego opisu;

Rozliczenie:
- funkcjonalność ukierunkowana na zestawienie krotności oraz wartości zarejestrowanych badań według wskazanychkryteriów;
- możliwość wykonania raportu rozliczeniowego dziennego lub okresowego z wykorzystaniem jednego
z zaproponowanych, zdefiniowanych szablonów;
- możliwość wykonania raportu rozliczeniowego dziennego lub okresowego na podstawie kryteriów zaznaczonych przez użytkownika;
- wydruk wykonanych zestawień do formatu PDF i drukarki zewnętrznej;

Zestawienie świadczeń:
- funkcjonalność ukierunkowana na zestawienie zarejestrowanych badań według wskazanych kryteriów;
- możliwość wykonania raportu dziennego lub okresowego z wykorzystaniem jednego z zaproponowanych, zdefiniowanych szablonów;
- możliwość wykonania raportu rozliczeniowego dziennego lub okresowego na podstawie kryteriów zaznaczonych przezużytkownika;
- wydruk wykonanych zestawień do formatu PDF i drukarki zewnętrznej;

Personel wewnętrzny:
- dynamicznie tworzony słownik użytkowników programu z możliwością przechowywania atrybutów – imię, nazwisko,login, hasło, pesel, tytuł, status aktywności;
- przypisanie użytkownika do zdefiniowanych grup uprawnień dostępu do poszczególnych funkcjonalności programu;

Zlecający:
- funkcjonalność umożliwiająca definiowanie oraz edycję danych placówek zlecających (nazwa, ulica, kod pocztowy,miejscowość, status aktywności), poradni (nazwa, status aktywności), osób zlecających (imiona, nazwisko, nr prawawykonywania zawodu, status aktywności);
- powiązanie zasobów Placówka <–> Poradnia <-> Personel umożliwiające szybką ewidencję danych;
- możliwość wyłączania aktywności poszczególnych zasobów w celu przejrzystego funkcjonowania ewidencji badań;

Konfigurator:
- funkcjonalność umożliwiająca podgląd i ustawienie podstawowych parametrów aplikacji, m.in. ścieżek zapisuraportów, kopii zapasowej, adresu serwera aplikacji;

Kopia zapasowa:
- opcja umożliwiająca wykonanie kopii zapasowej bazy danych aplikacji z możliwością dołączenia do archiwum plikówzawierających wygenerowane dokumenty PDF;
- możliwość podglądu daty oraz użytkownika, przez którego została wykonana ostatnio operacja;

Aparaty/Głowice/Kasety:
- dynamicznie tworzony słownik aparatury medycznej stanowiącej atrybuty poszczególnych badań;
- możliwość dodawania, edycji, zmiany statusu aktywności poszczególnych zasobów;
- mechanizmy powiązań aparatury z typem i rodzajem badań umożliwiające sprawne ewidencjonowanie danych;
- zmiana statusu aktywności zasobów służąca ograniczeniu zbędnie rozbudowanych widoków w opcji Rejestracji badań;

Słownik procedur:
- lokalny, dynamicznie tworzony słownik procedur będących w ofercie firmy;
- przypisanie procedury lokalnej do klasyfikacji ICD-9;
- możliwość modyfikacji procedur i zmiany statusu aktywności;
- przypisanie domyślnej, komercyjnej ceny do dopisywanej procedury;
- przypisanie dodawanej procedury do typu badania;

Słownik procedur ICD-9:
- szybkie wyszukiwanie kontekstowe po kodzie lub nazwie procedury;
- zaimplementowany słownik z aktualną klasyfikacją procedur ICD-9 w zakresie badań EKG, RTG, USG;
- opcje edycji oraz dopisywania procedur umożliwiające aktualizowanie słownika do obowiązujących standardów i wersji;
- zmiana sposobu aktywności poszczególnych pozycji słownika;

Cennik badań:
- widok umożliwiający szybką edycję cennika według wskazanej procedury lokalnej, dla wszystkich placówek;

Cennik placówek:
- przegląd domyślnego słownika komercyjnego;
- przegląd i edycja cenników dla wybranej placówki;
- możliwość zmiany aktywności wskazanej pozycji cennika;
- możliwość łatwego tworzenia cennika dla nowododanej placówki;
- wydruk obowiązującego cennika dla wskazanej placówki;
2. Przyjazny interfejs

3. Komunikacja z systemem mMedica w standarcie HL7 CDA

4. Bezpłatny silnik bazy danych

BEZPIECZEŃSTWO
Comodo ITSM to połączenie niepenetrowalnej ochrony i rozbudowanego zarządzania siecią. Siedmiowarstwowa ochrona w ramach której znajdziesz m. in. automatyczną piaskownicę, HIPS, czy Viruscope, sprawia że nieważne czy atakuje cię zwykły wirus, czy jesteś ofiarą globalnego ataku, czy nawet obiektem zainteresowania trzyliterowej agencji rządowej. Z natury rzeczy – nic nie ma prawa Cię zainfekować, co potwierdzają testy, filmy, nagrody, a nawet Gartner i International Data Corporation. Zastanawiasz się jak to możliwe? Przetestuj przez 30 dni lub zgłoś się na bezpłatną prezentację online na żywo (możliwy chat z inżynierem!) Comodo ITSM to jedno z najbardziej rozbudowanych konsol centralnego zarządzania, umiejscowiona na serwerze producenta, byś mógł mieć wszystkie swoje komputery pod kontrolą nieważne gdzie będą. Konsola posiada m. in. zdalny pulpit, service desk, patch management, MDM, firewall, i wiele innych. Wszystko konfigurowalne i kompatybilne od Windowsa XP w górę.
Zdobywca wielu prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym:

- Cybersecurity Excellence Award Best Anti-Malware 2016
- ISCA Labs Security Testing Award 2016
- wyróżnienie Gartnera "Definitywny koniec wirusów 0-day" 2016
- wyróżnienie whitepaper od International Data Corporation 2016
- CyberSecurity Breakthrough APT Software of the Year 2017


100% skuteczności ochrony Comodo została tez potwierdzona przez niemieckie laboratorium AV-TEST

Warto wiedzieć iż: Nasza firma posiada certyfikowanych inżynierów Comodo ITSM jest to gwarancją bezproblemowego wdrożenia oraz pomocy technicznej dla rozwiązania Comodo w Państwa przedsiębiorstwie.

Nie przejmuj się czasem i wysiłkiem potrzebnym na wdrożenie nowego rozwiązania. Pozwól żeby zrobił to za Ciebie certyfikowany inżynier.