6 listopada 2017

Podpis Elektroniczny

W polskim systemie prawnym podpis elektroniczny został wprowadzony Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)  i funkcjonuje od 2002 roku. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

Bezpieczny podpis elektroniczny:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny, bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawana.

Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisie elektronicznym określa art. 781 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Najważniejsze informacje na temat podpisu elektronicznego podsumować można w kilku punktach:

 • To własny, osobisty podpis cyfrowym świecie.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą ważność oraz moc prawną jak odręczny podpis.
 • Jest przypisany do danych osobowych.
 • Jest zawsze możliwy do weryfikacji.
 • Jest bezpieczny w 100%.
 • Jest narzędziem uniwersalnym.

 

PODPIS ELEKTRONICZNY W CERTUM

Jako pierwszy w Polsce certyfikat kwalifikowany, który jest rozpoznawany jako zaufany
w dokumentach PDF otwieranych w oprogramowaniu Adobe. Dzięki komunikatowi w górnej belce ekranu odbiorcy Twoich dokumentów na całym świecie będą mieli jasny komunikat, że mają do czynienia z wiarygodnym dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Przesyłanie dokumentów przez Internet jest bardzo tanie, wygodne i pozwala zaoszczędzić Twój czas. Odpada drukowanie, a następnie ręczne wypełnianie i podpisywanie dokumentów. Dodatkowo możesz zapomnieć o pieczętowaniu, kopertowaniu i wysyłce wraz z jej kosztami.

Dokumenty przekazywane są natychmiast w sposób bezpieczny, a Ty automatycznie otrzymujesz urzędowe poświadczenie ich odbioru. To szczególnie ważne, gdy musisz co miesiąc wysyłać duże ilości dokumentów.

 

Wygoda – ułatwia pracę

Lista czynności i przedsięwzięć, które można załatwić przez Internet stale rośnie. Korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego możesz przesyłać do urzędów oficjalne deklaracje, wnioski i podania. Dokumenty z e-podpisem mają taką samą moc prawną, jakby były podpisane własnoręcznie i dostarczone przez Ciebie osobiście lub drogą pocztową. Podpis kwalifikowany to sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy.

 

Mobilność – praca na odległość, praca 24/7

Podpis elektroniczny to już biznesowa codzienność na całym świecie. Internet znacznie przybliża do siebie kontrahentów, a e-podpis pozwala finalizować ważne przedsięwzięcia bez wychodzenia z biura.

 

Oferta

Bezpieczeństwo Danych

 • CERTUM SSL
 • Certyfikaty ID
 • Certyfikaty Code Signing

Usługi Kwalifikowane

 • Odnowienie podpisu elektronicznego
 • Zakup nowego podpisu elektronicznego
 • Szkolenie z podpisu elektronicznego
 • Oprogramowanie i Biblioteki
 • Znacznik Czasu
 • Karty, czytniki i etui
 • WebNotarius
 • Szkolenia z eIDAS SimplySign – mobilny podpis elektroniczny

Rozwiązania Dedykowane

 • BEZPIECZEŃSTWO I AUTOMATYZACJA proCertum Form
 • Poświadczenie przedłożenia i odbioru
 • Elektroniczny Urząd Podawczy CERTUM
 • Certyfikat Kwalifikowany do zastosowania w urządzeniach HSM
 • Ekspertyza w zakresie e-podpisu
 • Narzędzie programistyczne Certum cryptoAgent
 • Zestaw CEPIK