Organizacja opieki zdrowotnej wymaga zastosowania nowoczesnego podejścia, sprawnego działania i efektywnych rozwiązań.

Idea działania

Informatyka to proces, nie stan, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem stosowanych rozwiązań

Zaplanuj

Każdą zmianę staramy się planować z wyprzedzeniem. Działania poprzedzamy analizą obecnej sytuacji, dostępnego potencjału oraz przewidywanych skutków zmian. Szczególną wagę przywiązujemy do odpowiedniego zaangażowania dostępnych zasobów w celu ich właściwego wykorzystania.

Zrealizuj

Każda zmiana, wdrożenie, rozwój to wyzwanie dla realizującego zespołu. Dlatego sukces przedsięwzięcia budujemy małymi krokami. Dzięki temu mamy kontrolę nad skutkami wprowadzanych zmian.

Zweryfikuj

Każde podejmowane działanie wymaga indywidualnego podejścia, co pociąga konieczność każdorazowej weryfikacji. Mając na uwadze potrzebę podnoszenia skuteczności, dużą rolę przywiązujemy do oceny podjętych działań.

Zadziałaj

Każde działanie jest obarczone ryzykiem błędu, niedoskonałości. Za standard przyjmujemy rozwiązania przynoszące optymalne, najbardziej pożądane rezultaty i według nich działamy.

Oferta

DORADZTWO
- Analiza zapotrzebowania i możliwości technicznych oczekiwanych rozwiązań
- Optymalizacja procesów działania podmiotów leczniczych, organizacji
- Wsparcie użytkowników w zakresie kontraktowania i realizacji umów
WDROŻENIA
- Dostosowanie zakresu działań do założonych przez Klienta celów
- Sposób prowadzenia dostosowany do możliwości Klienta
- Dynamika prac dostosowana do oczekiwań Klienta
SZKOLENIA
- Szkolenia indywidualne w zakresie stosowanych rozwiązań
- Warsztaty tematyczne w grupach
- Prezentacje tematyczne produktów
SERWIS
- Utrzymanie i wsparcie użytkowników w zakresie stosowanych systemów
- Wsparcie użytkowników w zakresie ewidencji i rozliczeń
- Procesy związane z odtwarzaniem i migrowaniem systemów bazodanowych
- Utrzymanie i naprawa infrastruktury sprzętowej
OPROGRAMOWANIE
- Systemy informatyczne wiodących, sprawdzonych na rynku producentów
- Oprogramowanie własne
- Oprogramowanie antywirusowe
SPRZĘT
- Dostawa i serwis sprzętu komputerowego
- Sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych
- Dobór urządzeń peryferyjne tj. skanery, drukarki, czytniki
E-PODPIS
- Elementy związane ze stosowaniem e-podpisu
- Urządzenia do podpisu kwalifikowanego


Działalność firmy it4med jest oparta na doradztwie w zakresie rozwiązań informatycznych w biznesie. Specjalizujemy się we wdrażaniu i integracji rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej. Wspieramy Klienta zarówno na etapie projektowania rozwiązań, jak i ich realizacji począwszy od dostawy sprzętu, instalacji, integracji oprogramowania, szkolenia i utrzymania.

Duża część naszych Klientów korzysta z naszego doświadczenia i autoryzacji w zakresie wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników aplikacji mMedica. W tym zakresie posiadamy status Srebrnego Partnera firmy ASSECO POLAND S.A.

Aktualne informacje o tym produkcie znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie producenta oprogramowania: www.mmedica.asseco.pl

Rozwój to główny priorytet naszych działań na potrzeby Klientów. Dlatego jesteśmy ukierunkowani na stałą współpracę umożliwiającą dobre rozeznanie potrzeb, dostosowanie odpowiednich narzędzi, a następnie należyte ich utrzymanie i rozwój. Nasze działania bazują nie tylko na budowie rozwiązań technicznych, ale dużą wagę przywiązujemy do zagadnień związanych z takimi wartościami jak etyka zawodowa, zaufanie, miła atmosfera, wzajemne poszanowanie. Staramy się, aby wszystkie te atuty przyczyniały się, ale i nie przekraczały granic profesjonalnej współpracy.

Duży zakres naszych działań ukierunkowany jest na kontraktowanie i rozliczenia świadczeń zdrowotnych. Wspieramy naszych Klientów w procesach przygotowania ofert, właściwej ewidencji dokumentacji medycznej, sprawozdawczości i rozliczeń. Szczegółowe wymogi dotyczące tych działań są publikowane na stronie: www.nfz.gov.pl

Partnerzy

O nas

  • Łukasz Cecki
  • Jakub Cecki
  • Mateusz Bojakowski

Skład naszej kadry stanowią specjaliści z zakresów:
- wdrażania systemów,
- zarządzania i organizacji ochrony zdrowia,
- kontraktowania i rozliczeń,
- szkoleń.

Każdy z pracowników oprócz ugruntowanej wiedzy w zakresie rozwiązań IT, posiada wykształcenie w realizowanym zakresie szczegółowym, poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Atutami naszymi są:
- dobre przygotowanie merytoryczne,
- dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie wdrażania, serwisowania, szkolenia użytkowników produktów w sektorze opieki zdrowotnej.

Wiedza

doświadczenie,

działanie,