Doradztwo

  • Analiza zapotrzebowania i możliwości technicznych oczekiwanych rozwiązań
  • Optymalizacja procesów działania podmiotów leczniczych, organizacji
  • Wsparcie użytkowników w zakresie kontraktowania i realizacji umów